Apix / 13.02.2023

Sverige tar närmare steg mot obligatorisk e-fakturering

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket lämnat in en formell begäran till den svenska regeringen om att utreda förutsättningarna för att införa obligatorisk e-fakturering i B2B och G2B-sektorer.

Sedan 2019 finns det ett lagkrav på obligatorisk e-faktura mellan statliga myndigheter. Nu eftersträvar DIGG att regeringen utreder förutsättningarna för att detta ska införas även mellan företag och utgående fakturering mellan offentlig förvaltning och företag.

Efter att lagen tillträdde med obligatorisk e-faktura till offentliga verksamheter har användningen av e-fakturor ökat betydligt i Sverige och Norden. E-fakturor introducerades i Sverige år 2014, jämfört med Finland som var redan i gång 2010, även i Norge har användningen av e-fakturor ökat i en mycket snabbare takt än i Sverige. Detta indikerar på att Sverige ligger idag efter länderna i Norden när det kommer till digitalisering av affärsdokument.

Syftet är att hitta ett gemensamt sätt att utbyta transaktioner och att minska kostnaderna för små och medelstora företag. Detta underlättar för företag, då ett elektroniskt fakturaflöde sparar tid men även minskar manuella steg och ger därmed en ökad säkerhet.

Nu är det bara en tidsfråga med att e-fakturering kommer att bli obligatorisk för alla verksamheter då det även gynnar miljön och minskar pappersanvändningen.

Läs mer om detta här

Apix

Apix Messaging är en e-fakturaoperatör som har specialiserat sig på digital förmedling av affärsdokument mellan företag. Apix har ända sedan starten varit fokuserade på att samarbete med affärssystem som vill ge sina kunder en modern lösning för att skicka och ta emot fakturor direkt i systemet. I Sverige är Apix en aktiv medlem i NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer.