Home » För bokföringsbyrå

Bokföringsbyrå – utöka ert utbud av tjänster och effektivisera verksamheten

Erbjud era kunder Apix fungerande tjänster och öka omsättningen.

Pålitliga tjänster från en expert

Apix är en expert inom e-fakturering. Vi har deltagit i att etablera e-faktureringen i Finland, och tiotusentals finländska företag litar på våra tjänster. Vårt motto är: ”Fakturorna kommer garanterat fram”. Utöver fakturor bygger vi EDI-anslutningar i enlighet med dina behov.

Apix är färdigt ansluten till tiotals programvaror för ekonomiförvaltning och system för verksamhetsstyrning. Om en anslutning till programvaran inte hittas ännu så bygger vi den.

Öka er omsättning

Sälj Apix tjänster med de paketerings- och prismodeller du själv väljer.
Du kan också låta Apix ta hand om försäljningen varvid du får en kontinuerlig försäljningsprovision.

Enkel fakturering

Vi vill göra faktureringen så enkel som möjligt. I vår tjänst kan man bland annat skicka e-fakturor utan att leta efter mottagarens e-faktureringsadress. Vi letar efter den åt sändaren. Om adressen inte hittas så levererar vi fakturan som brev.

Avlägsnar pappren även för ett litet företag

Apix Fakturamappen är en kostnadseffektiv och enkel e-tjänst som gör att de minsta företagen kan skicka och ta emot alla sina fakturor elektroniskt. Fakturorna sparas enkelt och bokföringsbyrån kan få elektroniska kopior av fakturorna.

Utöka tjänsteutbudet på ett enkelt sätt

Apix faktureringsplattform är redan ansluten till tilläggstjänster som exempelvis fakturafinansiering, inkassotjänster och kostnadsanalys för upphandlingar. Det är snabbt och enkelt att börja använda tilläggstjänsterna, och du kan utöka ditt tjänsteutbud behändigt vid behov.

En flexibel partner

Vi har flera partnerskapsmodeller. Du kan själv sälja och debitera din kund tjänsten. Du kan också överlåta försäljningen till Apix, varvid du får en kontinuerlig rekommendationsersättning för din kunds utlägg.

Fördelar med integrationen för bokföringsbyråer

  • Den effektiviserar verksamheten
  • Den minskar stressen som orsakas av skrivfel
  • Den minskar rutinmässigt manuellt arbete vilket ökar trivseln för de anställda
  • Den är enkel att börja använda
  • Den ger mer tid för arbete med hög faktureringsgrad

Bli vår partner

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er och era kunder!