Home » Om Apix

Apix – en sakkunnig e-faktureringsoperatör och meddelandeoperatör

Vi vill hjälpa våra kunder att effektivisera sin verksamhet för att på så vis nå framgång. Våra tjänster omfattar lösningar relaterade till e-fakturering och förmedling av andra elektroniska dokument.

Om oss som företag

Apix Messaging Ab

Apix är en e-faktureringsoperatör, e-löneopperatör och EDI-operatör eller kort sagt en meddelandeoperatör. Vi erbjuder tjänster för elektronisk förmedling av företagens transaktioner inom affärsverksamheten – som exempelvis beställningar, beställningsbekräftelser och fakturor.

Vi övervakar att våra kunders meddelanden når fram med syfte att deras kritiska affärsverksamhet fortsätter att fungera på ett tryggt sätt. Våra tjänster omfattar ändringar i data, routing och distribution till både elektroniska och fysiska kanaler, samt elektronisk arkivering.

Vi levererar fakturor och EDI-trafik tillförlitligt till små och stora företag. Vår elektroniska affärsverksamhet stöder utskrifts- och posttjänsten samt vår skanningstjänst. Fler än 100 000 företag använder redan våra tjänster.

Vi finns i Sverige, i de övriga nordiska länderna och i Baltikum. Vårt huvudkontor finns i Esbo, Finland.

Apix Messaging grundades 2010 och sedan 2021 ingår vi i Accountor-koncernen. Accountor Groups affärsverksamhet för FMS-programvaror bildar Procountor, Isolta, Ecom och eTasku.

En av Finlands största e-faktureringsoperatörer

Våra rötter ligger djupt i elektronisk meddelandetrafik. Vår historia började med EDI-trafik och vår personal byggde upp e-faktureringen i Finland på 1990-talet.

Vi är en av Finlands största e-faktureringsoperatörer och vi utvecklar fortfarande e-faktureringen. Sedan 2019 har vi även varit en e-löneoperatör.

Vårt mål är att göra fakturering och elektronisk meddelandeförmedling så enkla som möjligt för våra kunder.

En pålitlig och ekonomiskt solid e-faktureringsoperatör

En tjänst som överskrider gränserna

Apix Messaging Oy är verksamt i Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Apix Messaging AB är Apix Messaging Oy:s 100 procent ägda dotterbolag som är verksamt i Sverige, Norge och Danmark.

Apix är kontaktpunkten för nätet PEPPOL och vi är även anslutna till NemHandel i Danmark.

Vi tror på ett öppet samarbete

Vi bedriver ett öppet samarbete med alla dataföretag samt företag och samfund inom finansbranschen, utan att utesluta någon.

Vår tjänst är färdigt ansluten till tiotals ledande programvaror och tjänster inom finansbranschen.

Hur kan vi hjälpa?

Tveka inte att kontakta oss så diskuterar vi mer!