Home » Våra partner

Bekanta dig med våra partner

Tack vare partnerskapen kan vi erbjuda pålitliga fakturerings- och meddelandetjänster till företag i alla storlekar. Vår tjänst kan användas enkelt med olika programvaror. Bekanta dig med våra samarbetspartner eller bli en partner.

Samarbetspartner

Tiotals ledande ekonomi- och löneförvaltningsprogram är redan anslutna till Apix. Om anslutningen inte finns ännu, bygger vi den kostnadsfritt.

Snabbt till produktionen

Apix har färdigt testade och fungerande lättintegrerade gränssnitt för programmering. Våra gränssnitt är flexibla och vi använder även traditionella metoder. Ta kontakt och fråga mer.

Har du ingen programvara ännu?

Om du ännu inte har en separat programvara för att skicka eller ta emot fakturor, använd Apix Fakturamappen. Du kan ansluta Apix till valfri programvara senare. I Fakturamappen skickar du och tar du emot alla fakturor på webben utan fasta månadskostnader.

Vill du att Apix ska bli din partner?

Vi erbjuder flexibla samarbetsmodeller för bokföringsbyråer, dataföretag och företag som erbjuder tilläggstjänster för ekonomiförvaltning. Kontakta oss så diskuterar vi mer om samarbetsmöjligheterna!