Home » För systemleverantörer och integreringspartners

Bli Apix partner och öka er omsättning

Ge dina kunder ett lätt och underhållsfritt sätt att skicka och ta emot smarta fakturor. Integrera Apix i din programvara och erbjud dina kunder Apix enkla och välfungerande tjänster.

Erbjud dina kunder bättre tjänster

Skicka och ta emot fakturor

Via Apix kan dina kunder skicka och ta emot alla sina fakturor. Tjänsten kan börja användas inom några minuter och de funktioner som utvecklats för tjänsten, som exempelvis automatisk dirigering av fakturor, gör användningen enkel för din kund.

Elektroniska beställningar

När du integrerar EDI-meddelandeförmedlingen i din färdiga programvara kan du erbjuda dina kunder ett snabbt och skalbart sätt att börja ta emot beställningar elektroniskt från olika aktörer.

Det är bra att vara en Apix partner

En flexibel partner

Vi lyssnar på kunden. Ändringsbehoven dränks inte i byråkrati, utan vi utformar vår tjänst för våra kunders bästa.

Tjänster som fungerar

Vi bjuder inte på överraskningar, utan varje dag övervakar vi att våra kunders meddelanden når fram på ett tryggt sätt.

I toppen av utvecklingen

När du väljer Apix som din partner fortsätter din kunds tjänst att fungera på ett pålitligt sätt, även om de tekniska standarderna och verksamhetsmiljöerna skulle förändras.

Fördelar för Apix partner

  • Synlighet på Apix webbplats
  • Länkningen förbättrar sökmotorns synlighet på partnerns webbplats
  • Möjlighet till gemensam marknadsföring
  • Tekniskt samarbete, bra gränssnittsbeskrivningar
  • Egna paketerings- och prissättningsmodeller
  • Evenemang för partner

Utöka er verksamhet

Integrera utskick och mottagning

Att integrera Apix smarta fakturaplattform i er mjukvara gör det möjligt för era kunder att börja skicka och ta emot fakturor på en gång, utan att installera något och utan väntande på testfakturor.

Kunderna kan ta tjänsten i bruk genom att trycka på en knapp. Apix ser till att fakturorna kommer fram på ett tryggt sätt, i det format som mottagaren vill ha dem. Fakturorna når företag, privatpersoner, kommuner och andra, även i övriga Norden. Apix är en certifierad PEPPOL-accesspunkt.

Apix utvecklar aktivt såväl e-fakturabranschen som vår egen platform och våra tjänster. Om e-fakturaformatet ändras, uppdaterar vi vår plattform, så att slutkunden inte behöver tänka på format och teknologier. Det enda kunderna behöver tänka på är sina egna affärer.

Och då inget behöver installeras, går heller inget sönder.

Möjliggör fakturadata av hög kvalitet

Att ”bara” skicka och ta emot fakturor elektroniskt är inte allt. Riktiga e-fakturor innehåller all fakturainformation som finns i avsändarens faktureringssystem – utan fel.

Att skicka fakturainformation elektroniskt på ett korrekt sätt, innebär inte bara att mottagaren kan automatisera fakturamottagning och betalningar, utan förenklar och förbättrar även t.ex. fakturaförsäljning där en tredje part köper leverantörens fakturor och skickar dem vidare till mottagaren. Effektiva inköpsanalyser kräver information om varor och tjänster som har köpts (dvs fakturadata på radnivå).

För att kunna ta företaget till nästa nivå, behöver kunderna mer än vad som är möjligt med PDF- och pappersfakturor. Integration mot Apix smarta fakturaplattform ger kunderna möjligheter att göra stora besparingar och hantera sina kassaflöden på ett smartare sätt.

Förbättra användarupplevelsen

Apix breda API gör fakturering lätt för era kunder. Istället för att bara skicka och ta emot fakturor, ger den möjlighet att söka e-fakturaadresser, kolla fakturornas leveransstatus, eller hämta fakturan från Apix fakturaarkiv.

Detta var bara några exempel på vad vår plattform kan ge er tillgång till. Om ni skulle vilja skapa något ytterligare för era kunder, fråga oss och vi hjälper er vidare.

Utöka er tjänsteportfölj

Apix har flera olika partners som erbjuder ytterligare tjänster, redan tillgängliga och integrerade i vår smarta fakturaplattform. Ni kan enkelt erbjuda dessa tjänster till era kunder, som på så sätt snabbt kan ta i bruk t.ex. fakturafinansiering och inköpsanalyser, för att nämna ett par.

Öka din omsättning

Sälj Apix tjänster med de paketerings- och prismodeller du själv väljer. Du kan också låta Apix ta hand om försäljningen varvid du får en kontinuerlig försäljningsprovision.

Vet ni hur många fakturor era kunder skickar eller tar emot per år? Hur mycket pengar de spenderar på fakturering? Utvärdera din affärspotential.

Bli vår partner

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er och era kunder!