Driftsinformation

Här kan du hitta de senaste uppdateringarna och driftsstörningarna relaterade till Apixs tjänster.

Störning i inläsningen av fakturor den 7.11

Just nu har Apix ett tillfälligt tekniskt fel som påverkar inläsningen av fakturor och i inloggningen i Fakturamappen. Detta betyder att det kan förekomma fördröjningar i inläsningen av fakturor. Vi ber om ursäkt för det besvär som detta kan ha orsakat.

Uppdatering 8.11: Situationen har blivit åtgärdad. Det kan dock förekomma förseningar i hanteringen av fakturor till kön har avvecklats. Det kan förekomma felaktigheter i Fakturamappen om man granskar gamla händelser. Vi fortsätter att undersöka situationen.


Störning i skanningstjänsten den 26.10

Apix har upptäckt ett fel i skanningstjänsten. Vissa fakturor har skannats mer än en gång, och fakturorna kan ha fått flera e-postbekräftelser för samma fakturor. För närvarande kan det förekomma fördröjningar i vidarebefordran av fakturor som redan har skickats till skanningstjänsten. Vi ber om ursäkt för det besvär som detta kan ha orsakat.

Vi ber dig att vara särskilt uppmärksam på hantering och betalning av fakturor som inkommit efter morgonen torsdagen den 26 oktober 2023. Fakturor som skickas till Apixs skanningstjänst kommer inte att vidarebefordras på grund av störningen. Uppdatering

29.10. kl 19:57: En lösning på situationen har hittats och tjänsten fungerar normalt. Vi ber om ursäkt för störningen!


Driftsstörning i förmedlingen av leverantörsfakturor 1.9-12.10

Det har förekommit ett tekniskt problem i mottagandet av fakturor från Nordea, vilket har resulterat i att vissa fakturor inte har kommit fram. Problemet är löst och vi kommer idag (16.10.) att skicka de leverantörsfakturor vidare som inte tidigare har mottagits.

Fakturorna gäller främst perioden 1.9.-12.10.2023. En del av fakturorna kan tyvärr ha förfallit redan. Om din leverantör har skickat dig en faktura på nytt från denna tidsperiod, kan det vara att du får den igen – i så fall kan den andra fakturan ogiltigförklaras. Vi ber om ursäkt för förseningen i överföringen av fakturor och det besvär som situationen har orsakat.