Home » Aktuellt » Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den svenska staten har länge varit missnöjd med andelen e-fakturor som skickas i Sverige, om man tittar på grannländerna är Sverige långt efter. För att komma åt det driver man för tillfället två olika frågor, som kommer påverka marknaden stort de närmaste 1-2 åren.

För det första har EU dikterat att alla medlemsländer from början av 2019 måste ha kapacitet att ta emot e-fakturor via det s.k. Peppol-nätverket. Om ett företag skickar en e-faktura den vägen till en statlig kund, är mottagaren skyldig att kunna hantera den. Det är redan idag möjligt att skicka e-fakturor via Peppol till en rad statliga myndigheter, men nu vill man alltså öka på farten.

Parallellt med detta har Ekonomistyrningsverket tagit fram ett lagförslag, som om det röstas igenom i riksdagen kommer göra det obligatoriskt att skicka e-fakturor till den offentliga sektorn from april 2019. Vad det innebär i praktiken är att det inte längre kommer gå att skicka pappers- eller PDF-fakturor, när fakturan är upphandlad.

Detta innebär inte att man måste använda Peppol-nätverket för dessa fakturor. Det finns även fortsättningsvis andra nätverk, men vad det definitivt innebär är att den som vill kunna göra affärer med så många olika parter som möjligt bör försäkra sig om att ha en fakturalösning som klarar av att skicka och ta emot e-fakturor oavsett vilket nätverk en affärspartner, offentlig eller privat, råkar finnas bakom.

Apix har givetvis en sådan lösning. Vi kommer även i framtiden vara en partner som ger er tillgång till såväl Peppol, samtrafiken, email, papper och vilka andra nätverk som kan tänkas finnas. Det enda ni behöver tänka på är att skicka och ta emot fakturor. Vi löser resten!