Apix / 06.06.2022

Ett smidigt nytt sätt för småföretagare att skicka fakturor

SaaS-företaget Isolta Oy och e-fakturaoperatören Apix Messaging Oy förmedlar Finlands första e-fakturor av engångsnatur för småföretag direkt till privatpersoners mobiltelefoner. En e-faktura kan skickas till de över 2 miljoner finländare som använder MobilePay-appen.

E-fakturan, det vill säga en faktura som skickas till nätbanken i elektroniskt format, har redan länge använts i Finland för betalning av återkommande fakturor. En enskild faktura av engångsnatur har varit besvärlig att få som e-faktura eftersom e-fakturor kräver en beställning i den egna banken. En e-faktura som skickas direkt till privatpersonkundens telefon är en lösning på det problemet.

”Nu kan exempelvis en diskmaskinsreparatör eller sotare skicka en faktura på sitt arbete till kunden med sin telefon från tamburen eller bilen innan hen åker till nästa kund. Kunden får fakturan till sin MobilePay-app och kan betala den direkt om hen vill. På så sätt glöms inte fakturan i e-posten”, säger Reino Meriläinen, verkställande direktör på Isolta Oy.

”Privatpersoner är vana vid att göra betalningar i realtid via mobila betalningstjänster. MobilePay-mobilbetalningsappen finns redan i över 2 miljoner finländares telefoner, så det nya faktureringssättet är ytterst enkelt ur konsumentens synvinkel”, berättar Perttu Kröger, landschef på MobilePay A/S Finlands filial.

Företagets digitala ekonomi-projektet med i utvecklingen

Utvecklandet av elektroniska engångsfakturor för privatpersoner började i fjol under Statskontorets ledning, som en del av projektet Företagets digitala ekonomi. I projektet fäste man uppmärksamhet vid att e-fakturor för privatpersoner inte var tillräckligt lätt tillgängliga och man ville särskilt ge småföretagare möjlighet att fakturera privatpersoner elektroniskt.

”Även om Finland är ett ledande land inom digitalisering har vi fortfarande behov och möjligheter att utveckla tjänster som hjälper finländska företag att få framgång. Elektronisk engångsfakturering riktad till privatpersoner är till nytta för både företagen och konsumenterna”, säger Tomi Rusi, sakkunnig på Statskontoret.

Med Statskontorets försök som grund satte Apix Messaging Oy, Isolta Oy och MobilePay Finland Oy tillsammans igång med att utveckla elektroniska engångsfakturor för privatpersoner. I januari anlände den första elektroniska engångsfakturan som skickats med Isolta-faktureringsprogrammet till konsumentens MobilePay-app. E-fakturaoperatören var Apix. Nu är innovationen redo för vidare bruk.

Det nya faktureringssättet främjar särskilt småföretagares digitalisering

Faktureringssättet betjänar särskilt små och medelstora företag som skickar många engångsfakturor till enskilda privatpersoner. Betalningstiden förkortas och sannolikheten att få betalt ökar.

”Vi kan äntligen möjliggöra helt mobil fakturering mellan småföretagare och privatpersoner och på så sätt underlätta för båda parterna. Det är lätt för företagaren att skicka fakturan och för privatperson att betala den. Integrering av komplicerade faktureringsprogram är inte möjlig för alla företag, så vi är glada att kunna erbjuda den här tjänsten till alla”, berättar Jaana Niukkala, verkställande direktör på Apix Messaging Oy.

”Det går både snabbare och enklare för småföretagare att fakturera. Dessutom kommer alla händelser med i bokföringen på det sätt lagen kräver. För kunden innebär en faktura till mobilen ökad trygghet och smidighet. Fakturan kan lätt betalas med bank- eller kreditkort. För kreditkortsbetalning krävs inget kreditavtal”, summerar Meriläinen.

Isolta Oy är ett finskt SaaS-företag grundat 2004, som utvecklar faktureringsprogram i första hand för ensamföretagare. Isolta betjänar över 30 000 företag i Finland, Estland, Lettland och Sverige. År 2009 utnämndes Isolta Oy till årets mest elektroniska företag för sitt arbete med att sänka tröskeln för elektronisk fakturering mellan företag. Isolta hör till Accountor-koncernen.

Apix Oy är en finsk föregångare inom förmedling av fakturor och lönespecifikationer samt meddelandeförmedling i anslutning till automatisering av order- och leveranskedjor. Bolaget har över 80 000 kunder och över 80 samarbetspartners i Finland, andra nordiska länder och Baltikum. Apix hör till Accountor-koncernen.

MobilePay är Nordens ledande mobilbetalningsapp och gratis för alla bankers kunder. I Finland finns redan över 2 miljoner MobilePay-användare. År 2021 gjordes betalningar för nästan 2,4 miljarder euro i appen, vilket är 80 % mer än år 2020. MobilePay A/S, Finlands filial, hör till MobilePay-koncernen.

Apix

Apix Messaging är en e-fakturaoperatör som har specialiserat sig på digital förmedling av affärsdokument mellan företag. Apix har ända sedan starten varit fokuserade på att samarbete med affärssystem som vill ge sina kunder en modern lösning för att skicka och ta emot fakturor direkt i systemet. I Sverige är Apix en aktiv medlem i NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer.