Apix / 30.05.2018

PEPPOL kommer – är ni beredda?

Igår hölls AP-fora, med fokus på PEPPOL. Det finns ännu en del frågor om hur svenska aktörer ska agera när PEPPOL blir allt mer använt framöver, t.ex. gällande olika format. Eftersom det är förenat med en del lagkrav är det viktigt att hänga med, men samtidigt ska man inte som företagare bli alltför orolig.

Med rätt partner som accesspunkt för PEPPOL kan man fortsätta att fokusera på själva fakturahanteringen. Med Apix som partner kan man sedan leva i visshet om att man klarar de lagkrav som ställs och att man kan såväl ta emot som skicka e-fakturor via PEPPOL.

Apix

Apix Messaging är en e-fakturaoperatör som har specialiserat sig på digital förmedling av affärsdokument mellan företag. Apix har ända sedan starten varit fokuserade på att samarbete med affärssystem som vill ge sina kunder en modern lösning för att skicka och ta emot fakturor direkt i systemet. I Sverige är Apix en aktiv medlem i NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer.