Apix / 29.05.2023

Peppol: Ett nätverk för enhetlig elektronisk fakturering

PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett internationellt nätverk och standard vars syfte är att förbättra elektronisk fakturering och andra affärsprocesser på ett standardiserat och strukturerat sätt. 

Den här artikeln diskuterar grunderna i Peppol, dess fördelar och hur företag kan gå med i Peppol-nätverket. 

Bakgrund till Peppol

Peppol utvecklades 2008 som ett samarbete mellan EU-kommissionen och flera europeiska länder. Det tillhandahåller ett enhetligt och standardiserat kommunikationsprotokoll som möjliggör utbyte av elektroniska fakturor och andra affärsdokument mellan olika länder och organisationer. Peppol använder en speciell nätverksteknik som kallas Peppol Access Points, som möjliggör överföring av dokument mellan parterna i nätverket. 

OpenPeppol är organisationen som ansvarar för utveckling, underhåll och implementering av tjänster för Peppol-nätverket. OpenPeppol är en ideell, internationell förening med medlemmar från den offentliga och privata sektorn, med huvudkontor i Belgien.  

I början låg fokus på offentlig förvaltningsupphandling inom EU. Nu har användningen spridit sig till näringslivet och utanför EU. Utöver elektroniska fakturor kan Peppol även skicka till exempel elektroniska ordermeddelanden. 

Hur är EDI och Peppol relaterade?

EDI (Electronic Data Interchange) och Peppol meddelanden är båda elektroniska sätt att överföra affärsdokument mellan olika parter. EDI har använts under lång tid, medan Peppol är en relativt ny standard för elektroniska affärer i EU. 

I EDI överförs dokument i ett standardiserat format som har avtalats i förväg mellan avsändaren och mottagaren. Peppol däremot använder ett standardiserat elektroniskt format som gör att affärsdokument kan skickas mellan olika parter över nationsgränserna. Peppol-nätverket erbjuder också en enhetlig nätverksförbindelse mellan olika länder och organisationer, vilket underlättar internationell handel. 

Även om EDI- och Peppol-ordermeddelanden har olika rötter, är båda elektroniska sätt att överföra affärsdokument effektivt och automatiskt. 

Fördelarna med Peppol 

En av de fördelarna med Peppol-nätverket är att det inte är knutet till en meddelandetyp, utan meddelanden som behövs i olika affärsprocesser kan läggas till efter behov. Detta möjliggör ett bredare utbud av meddelanden som kan användas för att utöka digitaliseringen och automatiseringen av dina egna affärsprocesser utan att påverka programkompatibiliteten. 

Peppol-meddelanden är också standardiserade och avsändaren måste validera innehållet i varje meddelande innan det skickas. En sådan validering minskar manuellt korrigeringsarbete eftersom det eliminerar de nuvarande kompatibilitetsproblemen mellan olika format som exempelvis Svefaktura.  

Ytterligare en fördel med Peppol-nätverket är att dess komponenter för nyckelprogramvaran är tillgängliga som öppen källkod.Detta gynnar särskilt programvaruleverantörer. Peppol-nätverket är betydligt enklare för leverantörerna av dessa tjänster att använda eftersom det inkluderar standardisering av meddelanden och gränssnitt samt fritt tillgänglig programvara. Till exempel i Norge, som har varit en pionjär när det gäller att utnyttja Peppol-nätverket, finns det för närvarande ett 60-tal tjänsteleverantörer, exklusive banker.  

Implementeringen av Peppol har flera fördelar för företag och offentliga organisationer: 

  • Enhetlig standard: underlättar utbyte av elektronisk fakturering och andra affärsdokument mellan olika länder och organisationer. 
  • Effektivitet:   företag kan skicka och ta emot elektroniska fakturor och andra affärsdokument snabbt och effektivt, vilket sparar tid och kostnader. 
  • Färre fel:   minskar fel orsakade av manuell bearbetning och förbättrar processtillförlitligheten. 
  • Bred kompatibilitet: kompatibel med ett brett utbud av ekonomisystem och plattformar, vilket gör det enkelt att integrera i befintliga processer. 
  • Internationell dimension:  möjliggör elektronisk fakturering och utbyte av andra elektroniska affärsdokument internationellt, vilket hjälper företag att expandera sin verksamhet och förbättra sin internationella handel. 

Gå med i Peppol-nätverket 

Elektroniska fakturor kan skickas till Peppols nätverk via Peppols accesspunkt. De flesta av de svenska e-fakturaoperatörerna erbjuder en accesspunktstjänst. Accesspunkten är därför i stort sett densamma som en e-fakturaoperatör. 

Följande logotyp är avsedd att användas av operatörer som har klarat de obligatoriska registrerings- och överensstämmelsetesterna som PEPPOL Access Point Provider: 

Ditt företag kan gå med i Peppol-nätverket genom följande steg: 

  1. Välj en Peppol Access Point-tjänsteleverantör: Leta efter en pålitlig och certifierad Peppol Access Point-tjänsteleverantör som kan hantera trafiken i ditt företags Peppol-nätverk. Jämför priser, tjänster och teknisk support från olika tjänsteleverantörer för att välja rätt partner. Apix fungerar som en Peppol Access Point i Sverige. 
  1. Integrera Peppol med ditt företags system: Arbeta med en Peppol Access Point-leverantör för att integrera Peppol-nätverket med ditt företags befintliga ekonomihanteringssystem, som exempelvis fakturering och inköpsordersystem. 
  1. Testa och bekräfta integrationen: Kör tester tillsammans med Peppol Access Point-tjänsteleverantören för att säkerställa att integrationen är framgångsrik och att ditt företag kan skicka och ta emot fakturor och andra affärsdokument enligt Peppol-standarden. 
  1. Marknadsför Peppol-beredskap: Informera kunder, leverantörer och andra intressenter om ditt företag som går med i Peppol-nätverket och de fördelar det erbjuder. Detta kan bidra till att förbättra kundrelationerna och attrahera nya kunder. 

Peppol är ett effektivt och enhetligt elektroniskt faktureringsnätverk som underlättar affärsprocesser mellan olika länder och organisationer. Dess genomförande kan ge företag och offentliga organisationer betydande fördelar, som exempelvis ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och förbättrad internationell handel. Genom att gå med i Peppol-nätverket kan företag dra nytta av dess många fördelar och förbättra sin konkurrenskraft både på den inhemska och internationella marknaden. 

Apix och distribution 

Med Apix skickar du fakturor till Peppol-adressen på samma sätt som andra e-fakturor.I praktiken: Skapa en kundfaktura och ange Peppol-adressen i informationen för faktureringsadressen. Peppol har ett eget register och användargränssnitt från vilket information om mottagningsadresser kan hämtas, men det kan vara värt att kolla med mottagaren av fakturan vad dennes mottagningsadress är. Apix samlar också löpande in information om olika mottagares primära önskemål gällande att ta emot elektroniska fakturor. Du kan automatiskt komma åt de e-fakturaadresser som sparats i vårt omfattande register. 

Om du som Apix-kund vill skicka/ ta emot fakturor och andra elektroniska dokument via Peppol, vänligen kontakta oss på Apix. 

Apix

Apix Messaging är en e-fakturaoperatör som har specialiserat sig på digital förmedling av affärsdokument mellan företag. Apix har ända sedan starten varit fokuserade på att samarbete med affärssystem som vill ge sina kunder en modern lösning för att skicka och ta emot fakturor direkt i systemet. I Sverige är Apix en aktiv medlem i NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer.