Apix / 29.11.2017

E-fakturor eller fakturor?

Det råder en viss begreppsförvirring kring vad en e-faktura är för någonting. Beroende på vem man talar med kan man få lite olika svar, och olika personer kan kalla samma sak för olika begrepp.

Av det skälet ser vi på Apix helst att man talar om fakturor, och olika distributionskanaler. Alla kan skicka en faktura, men hur den går till mottagaren kan skilja sig åt. Här är därför de begrepp vi använder, och vad vi menar med dem.

E-faktura

En e-faktura är en faktura som går elektroniskt från avsändare till mottagare, i strukturerade format som t.ex. XML eller CSV. En PDF är med andra ord inte en e-faktura, även om en e-faktura kan ha en PDF som bilaga. E-fakturor skickas via samtrafiknätverk som t.ex. Peppol. När en leverantör vill skicka en faktura till en kund för första gången behöver inget ny koppling sättas upp för just det ändamålet.

PDF-faktura via email

En faktura som går som PDF via email tolkas av den mottagande parten, antingen manuellt genom att en människa öppnar emailet och läser fakturan, eller genom att fakturan tolkas automatiskt. I det senare fallet är tolkningen precis likadan som för en scannad faktura.

EDI

Inom industrier och branscher där det går mycket trafik i form av ordrar, orderbekräftelser, varukataloger osv används ofta EDI-lösningar. Sådana sätts upp unikt för varje ny koppling från leverantör A till kund B, och kallas därför point-to-point-kopplingar. Även fakturor kan skickas som EDI, när behovet av skräddarsytt innehåll är stort.

Pappersfaktura

En pappersfaktura hanteras av mottagaren precis som en PDF-faktura, antingen manuellt eller automatiskt genom scanning.

Apix modell ger våra kunder möjlighet att öka antalet e-fakturor gentemot PDF- och pappersfakturor, vilket ger stora fördelar för automatisering, minimering av antal fel som uppstår och dessutom ger mycket större möjligheter att få med information som kunden vill ha i sina fakturor. Men självklart kan vi hjälpa dig med alla dessa olika sorters fakturor, beroende på vilka behov just ditt företag har.

Apix

Apix Messaging är en e-fakturaoperatör som har specialiserat sig på digital förmedling av affärsdokument mellan företag. Apix har ända sedan starten varit fokuserade på att samarbete med affärssystem som vill ge sina kunder en modern lösning för att skicka och ta emot fakturor direkt i systemet. I Sverige är Apix en aktiv medlem i NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer.