Apix / 16.03.2020

E-fakturan mot nästa nivå

Under det senaste året har den nya lagen om e-faktura till offentlig sektor gjort stora avtryck. Det är inte längre särskilt att någon inte har skickat en enda e-faktura, och att ta emot e-fakturor, något som för inte så länge sen i princip bara var något stora organisationer gjorde, är nu alltmer efterfrågat även inom SME-segmentet.

Dock upplever alltför många fortfarande att e-faktura är något som är krångligt. Det finns några olika skäl till det, men jag vill peka på framförallt två olika saker: avsaknaden av en ”telefonkatalog” för mottagaradresser, och kravet på leverantörer att veta hur en faktura ska skickas.

I Danmark, Norge och Finland finns offentliga register för e-fakturamottagare. Det saknas tyvärr i Sverige. Som leverantör måste du ofta både aktivt välja e-faktura som fakturadistributionskanal, och därutöver även veta din kunds e-fakturaadress (och inte sällan operatör). Det är ett sändarfokuserat system, som sätter press på leverantören. Det håller dock på att förändras.

Flera av Apix kunder har valt att låta Apix helt automatisera distributionen. Det innebär i praktiken att alla fakturor, oavsett hur de ska skickas ut, går till Apix på exakt samma sätt, genom exakt samma process. Apix har ett ständigt växande register med kända e-fakturaadresser, och om vi känner till mottagaren, kommer vi skicka ut fakturan som en e-faktura. Om inte, går fakturan som e-mail, eller som brev. Det viktiga är att fakturan skickas, och i så många fall som möjligt som en e-faktura.

Vad det här innebär är att fokus skiftas från leverantören till kunden. Hur du som kund vill ta emot din faktura ska leverantören inte behöva hålla reda på. På så sätt kan man skicka fakturor i lugn och ro, försäkrad om att kunden får fakturan på det sätt som är önskat.

Nu är inte systemet 100% träffsäkert. Ingen i Sverige har ett heltäckande register. De goda nyheterna är att det är på kommande, Apix och flera andra branschaktörer arbetar som bäst hårt med att få till stånd ett likadant register för e-fakturaadresser som finns i de övriga nordiska länderna. När det sker kommer det att revolutionera möjligheterna att öka antalet e-fakturor genom automatiserad routing. Vi ser väldigt mycket fram emot den dagen!

Apix

Apix Messaging är en e-fakturaoperatör som har specialiserat sig på digital förmedling av affärsdokument mellan företag. Apix har ända sedan starten varit fokuserade på att samarbete med affärssystem som vill ge sina kunder en modern lösning för att skicka och ta emot fakturor direkt i systemet. I Sverige är Apix en aktiv medlem i NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer.