Apix / 11.01.2022

E-faktura 2022

Apix Messaging växte under 2021, såväl i Sverige som i Finland. Vi har inte de helt fastställda siffrorna ännu, men även om e-fakturan ännu i Sverige är på tillväxt jämfört med de nordiska grannländerna, så är det allt fler företag som väljer att använda e-faktura.

Detta beror på några olika saker, men värt att nämna är att de allra flesta system numera gör det enkelt att skicka e-fakturor, vilket inte minst syns inom SME-företagen. Under 2021 har andelen SME-företag som väljer att ta emot e-faktura även ökat rejält, även om det återigen jämfört med grannländerna är blygsamma siffror procentuellt.

Under 2022 tror vi att den här utvecklingen kommer att snabbas på ytterligare. Nyttan med digitalisering nås förstå fullt ut när man information går helt digitalt från avsändare till mottagare. Eftersom vi är nyfikna av oss talar vi ofta med kunder och andra som hanterar fakturor (och andra dokument som kvitton eller ordrar) om hur digitaliseringen fungerar, och inte sällan finns alla bitar i teorin på plats.

På ytan ser en faktura ut att gå helt digitalt, men om man skrapar lite på det ser man snabbt att det som egentligen har skett är att någon har skickat en PDF till en ”automatisk” OCR-lösning, där halva fakturan har blivit inläst, och av den information som har blivit läst är en alldeles för stor andel felaktigt inläst (det klasssiska exemplet: ett S har blivit en 5:a). Så någon får göra ett manuellt jobb och korrigera informationen ändå.

En e-faktura har inget av dessa problem, eftersom ingen information behöver slängas bort, och ingen information behöver korrigeras manuellt.

Självklart kräver detta ändå att alla system som används på vägen faktiskt använder all information korrekt, och det är inte nödvändigtvis fallet. Många vittnar om system som även för en e-faktura slänger bort radinformation, eller system som är anpassade för PDF:er och därför använder information som *brukar* komma på sådana.

Här ligger en av nycklarna under det kommande året, eller åren. Apix arbetar ständigt tillsammans med våra systempartners för att e-fakturatjänsten ska vara så enkel och smidig för systemanvändarna som möjligt, och för att all information som kan finnas i fakturan faktiskt tas tillvara på.

Apix önskar ett gott nytt år och ett lika e-fakturarikt som virusfritt 2022!

Apix

Apix Messaging är en e-fakturaoperatör som har specialiserat sig på digital förmedling av affärsdokument mellan företag. Apix har ända sedan starten varit fokuserade på att samarbete med affärssystem som vill ge sina kunder en modern lösning för att skicka och ta emot fakturor direkt i systemet. I Sverige är Apix en aktiv medlem i NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer.