Apix / 04.12.2017

Adressbok för e-fakturor

I Norge finns Elma, i Danmark finns Nemhandelsregistret, och i Finland finns Verkkolaskuosoitteisto. Alla är centrala register över e-fakturaadresser, i syfte att göra det enkelt att ta reda på vem som kan ta emot eller skicka e-fakturor. I Sverige finns tyvärr inget motsvarande register, vilket av många upplevs som ett hinder för att lätt komma igång med e-fakturering.

I Finland har Tieke-registret använts sedan tidigt 2000-tal. Det har dock blivit av allt lägre kvalitet, då informationen inte har gått att lita på, så inom kort kommer en ny digital adressbok lanseras. Tanken är att företagen själva på ett enkelt och säkert sätt ska kunna skriva och uppdatera informationen om dem själva. Registret är ingen konkurrent till Peppol, då även sådana adresser kommer finnas att söka efter.

Kanske kan detta vara en väg framåt även i Sverige? Apix som har varit drivande inom det finska projektet presenterade den finska lösningen på det senaste mötet för Nationellt forum för e-faktura, och intresset var stort bland deltagarna. En central databas med alla e-fakturaadresser skulle gynna inte bara operatörer som Apix, utan även affärssystem och kanske framförallt Sveriges alla företag.

Vi kommer jobba vidare tillsammans med andra operatörer i branschen för få till stånd en bra lösning. Kanske redan 2018?

Apix

Apix Messaging är en e-fakturaoperatör som har specialiserat sig på digital förmedling av affärsdokument mellan företag. Apix har ända sedan starten varit fokuserade på att samarbete med affärssystem som vill ge sina kunder en modern lösning för att skicka och ta emot fakturor direkt i systemet. I Sverige är Apix en aktiv medlem i NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer.