Kravställning vid nytt ERP-system

Många företag drar sig för att byta ERP system, när ett systembyte egentligen skulle bli lönsamt i längden för företaget.

  • 22.03.2024
  • 09:00 – 09:45

Många företag tvekar att genomföra ett byte av ERP-system, trots att en sådan förändring faktiskt kan visa sig vara lönsam på lång sikt. Det är inte alltid nödvändigt att ersätta alla befintliga system; ibland räcker det att uppdatera specifika delar, som till exempel bokföringssystemet.

Innan företaget tar steget att byta system är det viktigt att tydligt formulera sina krav gentemot den nya leverantören. Vi går igenom en strukturerad kravställning för att säkerställa att övergången blir smidig och möter företagets behov.

Genom användningen av checklister strävar vi efter att upprätthålla fullständig kontroll under hela processen. Rutiner utarbetas för att identifiera och hantera eventuella utmaningar och säkerställa att systembytet genomförs så smidigt och problemfritt som möjligt.

Det övergripande målet är att åstadkomma ett lönsamt systembyte, där de långsiktiga fördelarna överväger de initiala investeringarna i både tid och pengar.